Ventilation för industri- och läkemedelsfabriker

Vi utför kompletta luftbehandlingsanläggningar till båda stora och små företag. Vi bygger industriventilation och renrumsventilation. Akzo Nobel och Rechon Life Science är två företag vi utför ventialtionsarbeten åt. Vi har stor erfarenhet inom ombyggnation i labbmiljöer med olika varianter av punktutsug och frånluftskåpor.

Vi vänder oss också mot privatpersoner. Vi hjälper dig med ventilation efter dina önskemål. 

Skicka en förfrågan

Kontakta oss

Vill du ha mer information om våra ventilationstjänster. Kontakta oss via formuläret eller telefon.

Namn: Jörgen Sjödahl

Telefon: 0703-950 800